Toiminta

Ainejärjestön toiminta sektoreittain edunvalvonnasta liikuntaan

Nefan tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja ja järjestää erilaista toimintaa jäsenistönsä elämän rikastuttamiseksi. Täältä löydät kootusti tietoa Nefan tarjoamasta toiminnasta sektoreittain, ainejärjestölehti Untamon päätoimittajien tiedot sekä hyödyllisiä linkkejä myös JYYn tarjoamaan toimintaan ja palveluihin. Ota yhteyttä sektorin hallitusvastaavaan, jos haluat toiminnasta lisää tietoa tai muuta apua.

Tapahtumat

Nefan tapahtumat:

  • Uusien ilta on perinteisesti järjestetty syyskuussa hallituksen ja tuutorien toimesta. Illanvietto on tarkoitettu uusien ja vanhojen opiskelijoiden tutustumiseen ja rentoon oleskeluun.
  • Fuksiaiset järjestetään lukuvuoden alussa uusille opiskelijoille eli fukseille. Fuksiaisissa uusilla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ainejärjestöjen yhteisöihin ja vanhempiin opiskelijoihin.
  • Kiviniemen saunailta järjestetään syksyn aikana kaikille nefalaisille. Kiviniemessä voi saunoa, uida, grillata sekä nauttia toisen vuoden opiskelijoiden järjestämästä toiminnasta.
  • Fuksit järjestävät marras-joulukuussa nefalaisille pikkujoulut, jotka voivat perustua esimerkiksi jonkin teeman ympärille.
  • Vuosikokouksessa valitaan ainejärjestölle uusi hallitus vuoden lopulla.
  • Nefa järjestää viiden vuoden välein ainejärjestön viralliset vuosijuhlat.
  • Huutoyönä Yrjön päivänä 23.4. tai sen tienoilla Nefa järjestää Seminaarinmäellä kansanperinteellisen petojen karkotuksen pitämällä mahdotonta meteliä ja mekkalaa.
  • Kämppäappro kokoaa nefalaiset yhteen vappuaattona. Legendaarisessa kämppäapprossa kierretään porukalla nefalaisten luona syömässä ja juomassa pientä tarjottavaa.
  • Sitsejä eli akateemisia pöytäjuhlia Nefa järjestää yleensä yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Sitseillä lauletaan, syödään ja juodaan hyvässä hengessä. Jos sinulla on ideoita sitsien suhteen, ota ihmeessä yhteyttä Nefan tapahtumavastaaviin!

Tapahtumakalenterista löydät uusimman tiedon tulevista tapahtumista!

Tapahtumat järjestetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen sekä ympäristön huomioiden. Muita tapahtumia saa ja kannattaa ehdottaa hallitukselle. Listattujen tapahtumien lisäksi Nefa järjestää paljon muutakin toimintaa, esimerkiksi ystävänpäivän pubikierroksen, verenluovutuspäivän sekä risteilyjä muiden ainejärjestöjen ja Kulon kanssa.

Mukaan toimintaan pääset parhaiten liittymällä Nefan Facebook-ryhmään sekä ottamalla suoraan yhteyttä hallituksen toimijoihin. Uudet ideat tapahtumista ja muusta toiminnasta ovat aina tervetulleita ja varsinkin tapahtumavastaavat auttavat ideoinnissa mielellään!

Nefan Facebook-ryhmä

Edunvalvonta

Yliopistossa opiskelijalla on oikeuksia, jotka toimivat samalla yliopistomaailman pelisääntöinä. Jos näitä sääntöjä rikotaan, kannattaa tällöin ottaa yhteyttä Nefan hallitukseen, erityisesti koulutuspoliittiseen (kopo) ja sosiaalipoliittiseen (sopo) vastaavaan. Opiskeluun liittyviä edunvalvontakysymyksiä voi olla esimerkiksi tenttiarvostelun saaminen ajallaan. Edunvalvonta-asioissa auttaa myös JYYn korkeakoulupoliittinen asiantuntija.

Kopon tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä niin opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä kuin laitosneuvoston ja tiedekuntaneuvoston välillä. Kopon tehtävänä on hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa. Ainejärjestön kopoon voi ottaa yhteyttä, jos opiskelija esimerkiksi tuntee tulleensa kohdelluksi epätasa-arvoisesti. Kopo voi myös viedä asioita eteenpäin ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi kopo osaa ohjata oikean henkilön luokse, jos opiskelija on esimerkiksi epävarma kehen pitäisi olla yhteydessä. Kopo pitää jäsenistön ajan tasalla oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tiedottamalla muun muassa Facebookissa ja sähköpostilistalla.

Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii asioista, jotka eivät varsinaisesti liity opiskeluun, mutta joiden hyvä toteutuminen luo tarvittavat puitteet menestyksekkäälle ja tasapainoiselle opiskelulle. Sopon toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi asumisasiat, toimeentulo, tasa-arvoasiat sekä opiskelijoiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Sopo tiedottaa niin ikään sosiaalipoliittisista asioista ainejärjestön sähköpostilistalle sekä Facebook-ryhmään. Tarvittaessa sopo ohjaa opiskelijan JYYn sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle.

Historian ja etnologian laitoksella toimii myös opetuksen kehittämisryhmä, johon osallistuu niin laitoksen opetuksesta vastaavia kuin opiskelijaedustajia. Opetuksen kehittämisryhmässä keskustellaan opiskelijoiden antamasta palautteesta opintoja koskien. Ryhmässä kehitetään oppiaineiden opintoihin liittyviä asioita yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi opiskelijoita kuunnellen.

JYYn opinto- ja tiedevaliokunta

JYYn sosiaalivaliokunta

Apu ja tuki JYYssä

Häirintäyhdyshenkilöt

Kansainvälisyys

Nefan kansainvälisyyssektori toimii muun muassa ainejärjestön, Helan sekä laitoksen vaihto-opiskelijoiden yhdistäjänä. Hallituksen kv-vastaava auttaa vaihto-opiskelijoiden integroimisessa laitoksen toimintaan järjestämällä esimerkiksi illanviettoja opiskelijoiden kesken. Kv-vastaava tiedottaa myös erilaisista kansainvälistymisvaihtoehdoista kuten opiskelijavaihdosta ja vaihtopaikoista Nefan jäsenistölle. Nefa pyrkii aktiivisesti ottamaan laitoksen vaihto-opiskelijat mukaan opiskeluelämään huomioimalla heidät ainejärjestön toiminnassa.

JYU Department of History and Ethnology Internationals

Jyväskylän yliopiston vaihtokohteet

Ympäristö

Ympäristö pyritään ottamaan huomioon kaikessa ainejärjestön toiminnassa. Nefa edistää ekologisuutta esimerkiksi lainaamalla suurimman osan tarvitsemistaan tavaroista ja välineistä JYYltä tai muilta ainejärjestöiltä sekä kannustaa muitakin kestävämpään kulutukseen. Tapahtumissa ja muussa toiminnassa suositaan kasvispainotteista ruokaa sekä tarjotaan Reilun kaupan tuotteita. Jokaisen Nefan tapahtumaan osallistuvan on kierrätettävä roskansa asianmukaisesti. Ympäristövastaava kannustaa jäsenistöä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja vastaavaan voi aina ottaa yhteyttä ympäristöä koskevissa asioissa ja ideoissa.

JYYn ympäristövaliokunta

Opiskelijan ympäristöopas

Sustainability Map

JYYn lainattavat tavarat

Liikunta

Nefalle pyritään valitsemaan joka vuosi oma liikuntavastaava, joka voi olla hallituksen jäsen tai hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö. Liikuntavastaava tiedottaa erilaisista liikuntatapahtumista ja -kokeiluista sekä järjestää jäsenistölle liikunta-aiheisia tapahtumia.

Nefan sekalaista liikuntaa

JYYn liikuntavaliokunta

Untamo-lehti

Untamo on NEFA-Jyväskylän ainejärjestölehti, jonka historia juontaa juurensa 70-luvulle. Alun alkaen lehden nimi oli yksinkertaisesti NEFA-Jyväskylä tai NEFA-lehti, mutta vuonna 1980 järjestetyn nimikilpailun voitti nimi Untamo. Lehti on ilmainen jäsenistölleen ja sen tekemiseen saa osallistua kuka tahansa KUMUn opiskelija.

Untamo ilmestyy kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Vuodesta 2005 alkaen Untamo on ilmestynyt historian ainejärjestön Tosine-lehden yhteydessä. Untamon päätoimittaja valitaan vuoden alussa ja pesti kestää aina vuoden kerrallaan. Päätoimittajan ei ole pakko kuulua Nefan hallitukseen.

Untamoa voit lukea täältä.

untamotoimitus [a] gmail.com