Opiskelu

Opiskelu Historian ja etnologian laitoksella

  • Miten ymmärtää vieraita kulttuureja ja mitä tapahtuu kulttuurien kohtaamisessa?
  • Mitä on suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri, ja mikä on niiden asema globalisoituvassa maailmassa?
  • Mikä merkitys historialla ja kulttuurilla on konfliktien synnyssä ja niiden ratkaisemisessa?

Jos tämänkaltaiset kysymykset askarruttavat mieltäsi ja tahdot oppia niistä lisää tai jopa itse tutkia niitä, Historian ja etnologian laitos (Hela) tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet.

Helassa on mahdollista suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot historian ja etnologian ja antropologian pääoppiaineissa. Laitos tarjoaa monipuolisen, analyyttisyyttä ja tiedon kriittistä arviointia painottavan koulutuksen, joka mahdollistaa perinteisen opettajan ja tutkijan urien lisäksi sijoittumisen hyvinkin erilaisiin ammatteihin.

Historian ja etnologian laitoksella annettava opetus liittyy yksikössä tehtävään tutkimukseen, jota jäsentää kahdeksan tutkimuskeskittymää. Keskittymissä tutkitaan muun muassa arkielämän historiaa ja kansankulttuurin eri puolia, sukupuolen merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, poliittisten kulttuurien ja etnisten vähemmistöjen sopeutumista sekä köyhyyteen ja kehitykseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Opiskelu Helassa tähtää opiskelijan kasvamiseen akateemiseksi ammattilaiseksi, joka sivuaineista riippuen voi toimia tulevaisuudessa eri työtehtävissä. Opintojen suunnitelmallinen suorittaminen sekä erilaiset opintojen aikana opitut taidot (tutkimustaidot, ryhmätyö, tietotekniset taidot, kriittinen ajattelu, kirjoitusviestintä, tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen, sosiaaliset taidot) kasvattavat erityisesti valmiuksia projektityöhön.

Helan verkkosivut 5.2.2018

Lisää tietoa Helasta ja opiskelusta löydät Helan verkkosivuilta.