Nefa JKL ry

Katsaus Nefan historiaan

Nefan nimi tulee sanoista Nordisk Etnologisk och Folkloristisk Arbetsgrupp, joka taas juontaa juurensa jo päivänsä päättäneestä NEFA Nordenista. NEFA Norden oli etnologian ja folkloristiikan opiskelijoiden Tanskasta johdettu kattojärjestö, jonka alle sijoittuivat useat eri Nefat eri puolilla Suomea ja Pohjoismaita. Suomeen Nefat rantautuivat 60-luvulla, ensimmäisenä Helsinkiin ja myöhemmin muihin yliopistokaupunkeihin. NEFA-Jyväskylä perustettiin NEFA Nordenin alaiseksi järjestöksi vuonna 1973. NEFA-Jyväskylän ja NEFA Nordenin historiat kietoutuivat läheisesti toisiinsa usean vuosikymmenen ajalta, sillä Jyväskylän nefalaisilla oli tapana säännöllisesti osallistua Nordenin järjestämiin kansainvälisiin tapaamisiin ja seminaareihin. Ikävä kyllä pohjoismainen Nefa-yhteistyö alkoi hiipumaan 2000-luvun alussa ja vuonna 2009 Jyväskylään kiiri muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen tieto, että NEFA Norden oli lopettanut toimintansa. Todennäköisesti tämä johtui tiedepoliittisista ja opintososiaalisista syistä: eri maiden yliopistorakenteet ja oppiainejärjestelyt ovat vuosien varrella muuttuneet, eikä suomalaistyylinen yhdistysmuotoinen ainejärjestötoiminta ole suinkaan itsestäänselvyys kaikkialla (esimerkiksi Ruotsissa ainejärjestöjä suositumpia ovat nationit eli osakunnat). Nefa-toiminta kuitenkin jatkuu edelleen ja on voimissaan Suomessa sekä Viron Tartossa, jonne perustettiin oma Nefa-yhdistyksensä vuonna 1990.

Nefalla on aktiivisia sisarjärjestöjä tänä päivänä edelleen Joensuussa ja Helsingissä. Vuonna 2015 Turun Nefa taas yhdisti voimansa uskontotieteen ainejärjestö Nirvanan kanssa, joten turkulainen Nefa-henki jatkaa elämistä uudessa Seita-järjestössä. Tampereella oli myös pitkään etnomusikologian oppiaineessa NEFA-Tampere, joka oli kuitenkin hyvin vähän tekemisissä muiden Nefojen kanssa enää 2000-luvulla. Tampereen yliopiston muutoksien takia etnomusikologian oppiaine muuttui lopulta musiikintutkimukseksi (joku voisi kutsua prosessia oppiaineen alasajoksi) ja vanha Nefa-Tampere muuttui Mutu ry:ksi, jonka toiminta kuitenkin hiipui ja lopulta loppui vuonna 2016.

Vaikka NEFA Nordenia ei enää olekaan ylläpitämässä suomalaista Nefa-yhteistyötä, eivät Nefat halunneet jäädä rannalle ruikuttamaan vaan Nordenin tilalle perustettiin vuonna 2010 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. Kulosta leivottiin uusi Nefojen ja kaikkien kulttuuritutkimuksellisten oppiaineiden kattojärjestö ja Kuloon kuuluu tänä päivänä kuusi ainejärjestöä viidestä eri yliopistokaupungista. Kulo on ollut hyvä NEFA Nordenin henkisen perinnön jatkaja, sillä Kulo pitää säännöllisesti yhteyttä virolaiseen NEFA-Tartuun ja järjestää Nordenin perinteen mukaisesti aktiivisesti seminaareja ja ekskursioita.

15.9.2016
Juulia Hakunti
Pitkäaikainen Nefa-aktiivi