Työelämä

 

Mietityttääkö työllistyminen? Pohdituttaako mikä etnologista tulee isona?

Tuleeko sinusta museologi, intendentti, arkistotyöntekijä, projektityöntekijä kehitysyhteistyössä, asiantuntija, tiedottaja, kulttuurintuottaja, kansainvälisen kaupan konsultti…?

Urasuunnittelussa sivuaineen valinnalla on merkitystä. Sivuaineiden valinnasta kannattaa olla yhteydessä etnologian amanuenssiin ja omaan HOPS-ohjaajaan.

Työelämän taitoja kannattaa kartuttaa jo opiskelujen aikana. Historian ja etnologian laitos järjestää tuettuja harjoitteluja maisteriohjelmiin, joihin sisältyy pakollinen harjoittelu (arkistohallinan maisteriohjelma). Hakea kannattaa myös ei-tuettuihin harjoitteluihin Suomessa sekä ulkomailla, koska työharjoittelussa kertyneet työelämän taidot edistävät työn saamista tulevaisuudessa.

HUOM! On olemassa työpaikkoja ja harjoittelupaikkoja, joista ei ilmoiteta virallisesti tai mainosteta ollenkaan. Kannattaa siis rohkeasti ottaa yhteyttä mieleiseen yritykseen tai organisaatioon, jossa tahtoisit työskennellä. Tarjoa rohkeasti omaa osaamistasi!

Historian ja etnologian laitos tarjoaa harjoittelijan työtä vuosittain neljälle opiskelijalle (Hela-harjoittelija) sekä ajoittain Hela hakee myös tutkimusavustajia tutkimus- ja tilausprojekteihin sekä avustajia järjestämiinsä konferensseihin.

Nefa-JKL on järjestänyt työelämäpäivää yhdessä Tosineen sekä Helan kanssa säännöllisesti. Tapahtumaan on kutsuttu laitokselta valmistuneita alumneja kertomaan työstään ja urastaan. Heidän tarinoistaan voi poimia ideoita omalle työuralle.

Jyväskylän yliopistolla on työelämäpalveluita, jotka tarjoavat työelämäopintoja, työ- ja harjoittelupaikkoja, tukea työnhakuun, valmistuneiden uratarinoita sekä mahdollisia kontakteja työelämään.

Hela järjestää myös Projektitoiminnan perusteet -kurssia vuosittain. Kurssista ilmoitetaan sähköpostilistalle.

Ajankohtaisista työelämäpalveluiden asioista, tapahtumista ja kursseista pysyt kärryllä liittymällä heidän sähköpostilistalle.

Ammattiliitot

Ammattiliitot ovat ajankohtaisia jo opiskeluaikana. Opiskelun aikana opiskelija voi suorittaa palkallisia työharjoitteluita, jolloin ammattiliitot ovat tahoja, joiden puoleen kääntyä, jos harjoittelussa työntekijän oikeudet eivät toteudu. Opiskelija on myös vakuutettu työharjoittelun ajan ammattiliittoon kuulumisen johdosta.

Moni opiskelija käy töissä opiskelujen ohella. Ammattiliiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan. Tällöin on mahdollista kerryttää työssäoloehtoa, jonka täyttymisen jälkeen olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. HUOM! Tekemäsi työn ei tarvitse liittyä ammattiliiton alaan.

Muita ammattiliiton jäsenetuja ovat mm:

 • tukea työharjoitteluun: työharjoittelusopimuksen sekä vakuutusten tarkistus, antaa vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen
 • ilmoittaa sivuillaan työharjoittelupaikoista ja työpaikoista
 • työsuhdeneuvonta ja työsuhdeoppaat
 • palkkaneuvonta
 • ansiosidonnainen työttömyysturva
 • urapalvelu
 • koulutus,kurssit ja tapahtumat
 • vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
 • erilaisia ostoetuja

(Lähde: Takun sivut)

Etnologian opinnoista voi työllistyä eri kulttuurin aloilla. Ammattiliitto kannattaa valita valitsemasi urapolun mukaan, kuten vaikkapa museologiaa opiskellut museoalalle tähtäävän opiskelijan kannattaa liittyä Museoalan ammattiliittoon (MAL) jo opiskeluaikana, jotta pääsisi nauttimaan jäseneduista. Kaikki etnologiaa opiskeleville tarkoitetut ammattiliitot ja -järjestöt ovat Akavan erityisalaojen alaisuudessa.

 • Akavan Erityisalat – kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin alueilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö
 • TAKU – Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö
 • MAL – Museoalan ammattiliitto: kulttuuriperinnön ammattilaisten edunvalvontajärjestö
 • AAY – Arkistoalan ammattiyhdistys
 • Erko – erikoiskoulutettujen työttömyyskassa          

Lisätietoa työllistymisestä ja tärkeitä linkkejä Helan sivuilla: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu-vanha/urasuunnittelu

Näistä linkeistä löytyy myös työelämään liittyviä asioita:

Työelämäpalvelut
Työ- ja harjoittelupaikat
Työelämäopinnot                                                                                                                                           Työelämäinformaatio

Työelämäpalvelut löytyvät myös Facebookista