Edunvalvonta

Nefa-JKL valvoo ja ajaa etnologian opiskelijoiden etua Jyväskylän yliopistossa. Tärkeää on sujuva ja laadukas opiskelu. ”Kopon” eli koulutuspoliittisen vastaavan lisäksi ainejärjestön jokainen hallituslainen aktiivisesti pyrkii päätöksillään ja toimillaan saamaan opiskelijan äänen kuuluviin niin oppiaineen, laitoksen, kuin tiedekunnan tasolla.

Kopon tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä ensinnäkin opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä, myös laitosneuvoston ja tiedekuntaneuvoston välillä. Kopo tiedottaa Nefan sähköpostilistalle sekä Facebook-ryhmään laitoksen, tiedekunnan ja hallopedin kuulumisia. Hallopedi edustaa humanistisen tiedekunnan opiskelijoita yliopiston, tiedekunnan ja laitosten päättävissä elimissä. Yliopiston hallinnollisissa asioissa voi kääntyä humanistisen tiedekunnan hallopediin.

Opiskelijan asumiseen, toimeentuloon, terveyteen ja tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä opiskelijaa auttaa Nefan hallituksen sosiopoliittinen vastaava eli ”sopo”. Sopo tiedottaa niin ikään tiedekunnan sosiopoliittisia kuulumisia ainejärjestön sähköpostilitalle sekä Facebook-ryhmään. Tarvittaessa sosiopoliittisissa asioissa voi ottaa yhteyttä myös JYY:n sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan.

Yliopistossa opiskelijalla on oikeuksia, jotka toimivat samalla yliopistomaailman pelisääntöinä. Jos näitä sääntöjä rikotaan,  kannattaa tällöin ottaa yhteyttä hallituslaiseen (etenkin kopoon). Opiskeluun liittyviä edunvalvontakysymyksiä voi olla esim. tenttiarvostelun ajallaan saaminen tai opiskelujärjestelyihin liittyviä asioita tms. Edunvalvonta-asioissa auttaa myös JYY:n korkeapoliittinen asiantuntija. Edunvalvontaan ja opiskeluun, kuten koulutuksen laatuun voi vaikuttaa itse myös kirjoittamalla kurssista tai opintokokonaisuudesta kurssipalautteen.

Historian ja etnologian laitoksella toimii myös opetuksen kehittämisryhmä, johon osallistuu niin laitoksen opetuksesta vastaavia kuin opiskelijaedustajia (yksi etnologialta ja yksi historialta). Ryhmä kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin joka lukukausi. Opetuksen kehittämisryhmässä keskustellaan opiskelijoiden antamasta palautteesta (epävirallinen ja virallinen, kuten Korpissa annettu palaute) opintoja koskien. Ryhmässä kehitetään oppiaineiden opintoihin liittyviä asioita (kuten uuden opetussuunnitelman luominen) yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi opiskelijoita kuunnellen. Ota yhteyttä suoraan opetuksen kehittämisryhmän opiskelijaedustajaan (ja kirjoita kurssipalautteita!), jos huomaat kehitettävää laitoksen toiminnassa.

Opiskelijan vaikuttamismahdollisuuksista lisää: http://jyy.fi/opiskelijalle/opiskelu-ja-edunvalvonta/opiskelijan-vaikutusmahdollisuudet-yliopistossa/

 

Edunvalvontatahot

 

JYY – Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

  • JYY:n Korkeakoulupoliittinen asiantuntija

050 330 1025

kopo-asiantuntija(a)jyy.fi

  • JYY:n Sosiaalipoliittinen asiantuntija

050 307 0540

sopo-asiantuntija(a)jyy.fi

 

HALLOPEDIT eli hallinnon opiskelijaedustajat

SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto

KULO – Valtakunnallinen kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden kattojärjestö

TAKU – Taide ja kulttuurialan ammattijärjestö

AKAVAN ERITYISALAT – Kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö