Fuksista tohtoriksi

Tervetuloa opiskelemaan etnologiaa! Täältä löydät erittäin tiivin ja lyhyen katsauksen siitä minkälaista on opiskella kulttuureja täällä meidän kanssa.

 

Perus- ja aineopinnot

Etnologian oppiaineessa pääsee jo heti ensimmäisenä opiskeluvuotena suorittamaan sekä kaikki perusopinnot että osan aineopinnoista, minkä jälkeen on helppoa siirtyä ensimmäisen tutkielman pariin.

Jo ensimmäisenä opiskeluvuotena, yleensä alkukeväästä, pääsee arkistomatkalle Helsinkiin. Matka kestää kaksi päivää ja yleensä oppilaitos on varannut hostellin opiskelijoille. Vapaatakin aikaa jää pienille ostoksille. Ja muista, että opiskelukortillasi pääset syömään myös Helsingin yliopistossa opiskeluhintaan. Aineopintoihin kuuluu myös peruskenttätyökurssi, jossa parin kanssa käydään keräämään haastatteluaineistoa oppilaitoksen valitsemasta aiheesta. Aikaisempina vuosina on haastateltu mm. Lottia ja vanhoja nefalaisia.

Kandiseminaari

Kandisemma aloitetaan joka syksy ja se kestää koko lukuvuoden. Aluksi tutustutaan tutkimuksen tekoon ja kirjoittamiseen sekä mietitään oman tutkimuksen aiheen ja luodaan tutkimussuunnitelma. Keväällä alkaa sitten töitä pukkaamaan, kun vuorotellen pitäisi opiskelijoiden kandiesitykset ja kandit olla valmiina. Kandin tutkielma on noin 15–25 sivua pitkä plus liitteet ja stressiä siitä ei kannata ottaa, sillä se on vasta tutkimuksen harjoittamista. Kandiseminaari aloitetaan yleensä toisena opiskeluvuotena, mutta sen voi myös siirtää esimerkiksi kolmannella vuodelle tarvittaessa. Mutta kannattaa vaan tehdä toisena vuotena eikä jättää asiaa roikkumaan. Kandia lopuksi tarkistetaan suomen kielen opettajan kanssa ja varmistetaan yhdessä että kaikki on kunnossa. Kandin voi kirjoittaa englanniksi tai suomeksi. Siihen sisältyy yleensä seuraavat luvut:
– Abstrakti eli tiivistelmä (työstäsi sekä avainsanat)
– Johdantoluku (johdantoa työhösi)
– Teoria luku (tietoa aikaisemmasta tutkimuksesta ja miten oma tutkimuksesi siihen sijoittuu)
– Metodi luku (tutkimuskysymykset, miten teit tutkimuksesi, esim. ketä haastattelit ja miksi)
– Aineisto luku (aineiston esittely ja omat pohdinnat)
– Loppupäätelmät (loppusanat, tulokset, miten tutkimusta voisi parantaa, mitä tutkia lisää)
– Kirjallisuusluettelo (n. 2 sivua)
– Liitteet (esim. haastattelurunko, kuvia, tms.)

Maturiteetti

Maturiteetti kirjoitetaan kandin yhteydessä yleisessä tenttitilaisuudessa, esim. tenttipäivänä. Maturiteetissa on useampi kysymys omasta kanditutkielmasta, johon sinun tulisi vastata. Sisällön lisäksi myös kielioppiin kannatta panostaa ja olisi hyvä kerrata etukäteen kielioppisäännöt!

Syventävät opinnot

Syventäviä opintoja pääsee jo vaikka kolmantena vuonna tekemään. Suurin osa syventävistä opinnoista suoritetaan kuitenkin kirjatentteinä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai sopimalla erikseen kurssinpitäjän kanssa kirjallisen tehtävän tekemisestä. Kirjalliseen tehtävään sisältyy yleensä 2-3 kirjaa ja noin 15 sivua esseetä per kurssi.

Maisteriseminaari

Maisterinsemma pyritään aloittamaan jo neljäntenä vuonna, mutta miksei sitä voi aikaisemminkin aloittaa, jos on aineopinnot jo kasassa. Helpoin tapa tehdä graduaan eli maisteriseminaarin opetusnäytettä on jatkaa samasta aiheesta mistä kanditutkielmakin on tehty. Mutta aihetta voi myös vaihtaa. Seminaari aloitetaan syksyllä, mutta sinne voi eksyä myös kevään puolella, jos on esimerkiksi ollut vaihdossa ja haluaa aloitta gradunsa ajoissa. Seminaari – ryhmiä on yleensä kaksi ja ne pidetään joko suomeksi tai englanniksi. Myös gradu voi olla joko suomeksi tai englanniksi, se riippuu mitä itse haluat. Jos tutkimuksesi on esimerkiksi englanniksi, on sen yleisö laajempi ja enemmän hyötyä myös muille kuin suomalaisille. Tutkimuksen sivumäärä on noin 80 sivua plus liitteet.

Seminaarin aikana syvennytään tutkimuksen tekoon, kirjoitetaan dispositio eli tutkimussuunnitelman, esitellään tutkimusta sekä mietitään yhdessä tutkimuksen suunnittelua ja edistymistä aina välillä kahdestaan graduohjaajan kanssa. Myös kirjallisuuslistaa karkotetaan. Lukuvuoden päättyessä on gradua oltava jo pari lukua valmiina, yleensä metodiluku ja joku muu luku. Johdanto lukua ja loppulukua kannattaa kirjoittaa viimeisenä.

Humanistisen tiedekunnan publiikki

Kun olet valmistunut maisteriksi saat tutkintopapereitesi mukana kutsun tiedekunnan publiikkiin. Publiikki pidetään kahdesti vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Pukukoodi on juhlapuku.

Publiikki on tarkoitettu sekä uusille kandeille (HuK), maistereille (FM) että tohtoreille (PhD).

Jatko-opiskelijasta tohtoriksi

Kun olet suorittanut perustutkinnon voit halutessasi jatkaa opintojasi. Jatko-opiskelijoilla on joitakin etuuksia samalla tavalla kuin perustutkinto-opiskelijoilla, mutta  monesti he päätyvät myös väitöskirjan ohella pitämään luentoja. Myös hakuaikoja ja apuraha asioita kannattaa selvittää. Nefa-Jyväskylä on aloittanut tänä vuonna (2014) tekemään yhteistyötä Helan tutkijoiden järjestön kanssa ja heidän kautta saa lisätietoa.